Zondagsschool

Op zondagmiddag is er in Rehoboth zondagsschool voor alle kinderen vanaf 4 jaar. Dit geldt voor kinderen van onze gemeente, maar ook voor andere kinderen.

De zondagsschool begint om 14:30 uur en duurt ongeveer een uur.

We luisteren met elkaar naar een verhaal uit de Bijbel en we zingen samen. Daarna tekenen of knutselen we iets, we maken een puzzel, doen een spel, enzovoort.

De zondagsschool start de eerste zondag na de gemeentedag. Dat is meestal eind september. Met het Paasfeest sluiten we het seizoen weer af.

Op de zondagen van de schoolvakanties is er geen zondagsschool.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met Marlies Quik (liesje_1442@hotmail.com) of met Wietske van de Werken (wietskevdtoorn@gmail.com)