Zondagsschool

Op zondagmiddag is er van 14.30 – 15.30 uur zondagsschool in Rehoboth voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit geldt voor kinderen van onze gemeente, maar ook voor andere kinderen.

We luisteren met elkaar naar een verhaal uit de Bijbel en we zingen samen. Daarna tekenen of knutselen we iets, we maken een puzzel, doen een spel, enzovoort.

De zondagsschool start de eerste zondag na de gemeentedag. Dat is meestal eind september. Meestal ronden we in april het seizoen weer af.

Het leerrooster en alle data van de zondagsschool/ vakantie vindt u hier.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met Marlies Quik (liesje_1442@hotmail.com)