Zondagsschool

Elke zondag is er van 14.30 – 15.30 uur zondagsschool in gebouw Rehobôth voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ben je nog nooit geweest? Kom dan  zomaar eens een keer kijken!

We luisteren met elkaar naar een verhaal uit de Bijbel en zingen samen. Daarna tekenen of knutselen we iets, we maken een puzzel of doen een quiz of spel. 

Hieronder vindt u de uitnodiging voor de kinderen, de leerroosters voor het komende seizoen en de afspraken rond corona. 

Uitnodiging zondagsschool

Leerrooster groep 1, 2021-2022

Leerrooster groep 2, 2021-2022

Leerrooster groep 3, 2021-2022

Regels en afspraken rond corona

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met Marlies Quik. (liesje_1442@hotmail.com)