Bijbelstudiekring

Een nieuw seizoen breekt bijna aan, en dat betekent ook weer Bijbelstudie. Het is vaak een zegen en genoegen om eenmaal per vier weken in een groep (meest 50-plussers) bij elkaar te komen, en ons te buigen over een gedeelte uit Gods Woord, met het doel daardoor gesterkt en gezegend te mogen worden. De avonden worden gehouden van 20:00 tot 22:00 uur, voor data zie de agenda op deze website.

Dit seizoen is het voorstel om gedeelten te nemen die ons het leven van David uittekenen, als herder, als strijder voor Gods zaak, als koning, maar ook als vluchteling die geen plaats vindt voor het holle van zijn voet, met lijnen naar Gods Verbond, en de heen wijzing naar Jezus Christus, als Waarmaker van het Verbond, en zo steeds weer verwonderd en getroost verder te kunnen. Nieuwe deelnemers: van harte welkom!  Het is zo goed ons in God en Zijn daden te verdiepen en te verblijden!