Coronacrisis

In de lijn van de richtlijnen van het RIVM en overheid heeft de kerkenraad het volgende besloten:

Het aantal mensen dat de kerkdiensten kan bezoeken gaat omlaag. Tot op heden hadden we twee groepen mensen die ingedeeld waren voor het bijwonen van de ochtend- of de avonddienst. Iedere groep zal nu in tweeën worden gedeeld, wat betekent dat u nu slechts 1 keer in de 2 weken een dienst kunt bijwonen. Was dat tot op heden iedere week de ochtenddienst, dan is dat vanaf heden 1 keer per 2 weken, was dat iedere week de avonddienst, dan is dat nu 1 keer per 2 weken.

Mededeling met betrekking tot het zingen in de kerkdiensten

Het zingen blijven we doen, waarbij we opnieuw een dringend verzoek doen om tijdens het zingen een mondkapje te gebruiken. Het gebruik van het mondkapje wordt ook sterk aanbevolen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. We stellen het op prijs als u uw eigen mondkapje daarvoor gebruikt. Kinderen in de leeftijd van de basisschool hoeven geen mondkapje te dragen.

Op grond van het gewijzigde aantal kerkgangers zal de coronacommissie een nieuwe indeling van de kerk maken. Volgt u bij binnenkomst van de kerk de aanwijzingen van de kosters.

Tijdens de diensten staan de buitendeuren open (was al zo) en als de mensen het kerkgebouw verlaten hebben wordt het gebouw nog een half uur geventileerd volgens voorschrift.

• Collecte: we doen een beroep op u om uw gaven via de bank te doen. Wilt u (in geval van een collecte die voor een ander doel bestemd is) het doel aangeven?

Bankrek.nr. College van kerkrentmeesters: NL88RABO0326001212

Bankrek.nr. Diaconie: NL83RABO0326000526.

• Alle overige kerkelijke activiteiten worden stopgezet tot nader order.

• De huisbezoeken door ouderlingen en predikant zijn opgeschort. Alleen in zeer dringende situaties en in onderling overleg is uiteraard contact mogelijk. Schroomt u niet om contact te leggen met de pastorie in situaties die pastorale zorg behoeven.

Alle wijzigingen die mogelijk nog volgen, vindt u op www.hervormdhedel.nl en hoort u als kanselafkondiging tijdens de erediensten.

Voor vragen en/of reacties kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad, ouderling P. Dogterom.

Email: Peter.dogterom@qps.com