Coronacrisis

Update 27 november 2021

Met ingang van zondag 28 november 2021 vangt de tweede kerkdienst aan om 15.00 uur in plaats van 18.30 uur.

Update 11 november 2021

 

Geachte gemeenteleden,

In verband met de door de overheid aangescherpte maatregelen en het advies van de PKN als gevolg van de actuele stand van zaken betreffende het coronavirus heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen met betrekking tot de maatregelen.

Anderhalve meter (1.5 m) maatregel

Met ingang van zondag 14 november wordt in het kerkgebouw en Rehoboth weer de 1.5 m afstand houden ingevoerd. Dit betekent dat er om-en-om weer een kerkbank afgesloten zal zijn. Consequentie is dat we teruggaan naar de eerder gehanteerde indeling in een morgengroep en een avondgroep. Daarbij zal zoveel mogelijk de eerdere indeling worden gehanteerd. U krijgt daar via de mail of via een brief nog een bericht over vóór vrijdag 19 november. Mocht u geen bericht hebben ontvangen en toch graag ingedeeld worden, bel of mail dan naar ouderling-kerkrentmeester P.A. Quik. Wel zal nu ook de grote zaal van Rehoboth voor het bijwonen van diensten worden ingericht. De bedoeling is dat degenen die graag tweemaal een dienst willen bijwonen, voor zijn of haar tweede dienst plaats kunnen nemen in Rehoboth. Bent u dus voor de morgendienst in de kerk ingedeeld, dan kunt u ’s avonds in Rehoboth plaats nemen. Bent u voor de avonddienst in de kerk ingedeeld, dan kunt u ’s morgens in Rehoboth de dienst bijwonen. Verder vullen we de kerk weer vanaf het orgel en gebouw Rehoboth vanaf het podium. U kunt dus niet meer vrij gaan zitten, maar we vragen u de aanwijzingen van de (hulp-)kosters op te volgen.

Mondkapje

Bij het in- en uitgaan van de kerk en Rehoboth dragen we weer een mondkapje en bijvoorbeeld ook bij toiletbezoek of kinderen naar de oppas brengen. Mondkapjesplicht geldt niet voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Kinderoppas

De kinderoppas tijdens de morgendienst verhuist weer naar de basisschool De Zaaier.

Verenigingen, zondagsschool en kringen

Deze kunnen doorgaan waarbij de 1.5 m maatregel en mondkapjesregel gelden, behalve voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zoek daarbij de zaalruimte in Rehoboth die passend is.

Basisregels

Uiteraard gelden bij dit alles de basisregels dat u bij klachten gevraagd wordt thuis de diensten mee te beleven evenals wanneer er corona in huis is. Ook dan blijven alle gezinsleden thuis de diensten volgen. Let u er tevens op bij het binnenkomen van de kerk en Rehoboth uw handen te desinfecteren.

Zingen

De gebruikelijke zangmomenten blijven gehandhaafd, waarbij we u vragen ingetogen te zingen.

Tenslotte

We zijn blij en dankbaar zo voort te kunnen gaan met de kerkdiensten en het gemeentewerk en vragen om uw medewerking bij deze maatregelen.

De kerkenraad

Ds. G. van Wijk (voorzitter)                                                            Dr. P. Dogterom (scriba)