Coronacrisis

In de lijn van de richtlijnen van het RIVM en overheid heeft de kerkenraad het volgende besloten:

• Gezien de situatie m.b.t. het coronavirus komt de gemeente tot nader bericht niet meer samen. Er zal op zondag om 09.30 en om 18.30 uur een kerkdienst uitgezonden worden. In deze dienst zullen de predikant, ambtsdragers, koster en organist aanwezig zijn, zodat de eredienst op deze manier toch doorgang kan vinden. We nodigen u uit om mee te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl of www.hervormdhedel.nl. Inmiddels is er ook een beeldverbinding gerealiseerd

• Collecte: we doen een beroep op u om uw gaven via de bank te doen. Wilt u (in geval van een collecte die voor een ander doel bestemd is) het doel aangeven?

Bankrek.nr. College van kerkrentmeesters: NL88RABO0326001212

Bankrek.nr. Diaconie: NL83RABO0326000526.

• Alle overige kerkelijke activiteiten worden stopgezet tot nader order.

• De huisbezoeken door ouderlingen en predikant zijn opgeschort. Alleen in zeer dringende situaties en in onderling overleg is uiteraard contact mogelijk. Schroomt u niet om contact te leggen met de pastorie in situaties die pastorale zorg behoeven.

• Vanaf woensdag 25 maart wordt er tweewekelijks om 19.30 uur een gebedsmoment onder leiding van de predikant en ambtsdragers vanuit de kerk uitgezonden.

Alle wijzigingen die mogelijk nog volgen, vindt u op www.hervormdhedel.nl en hoort u als kanselafkondiging tijdens de erediensten.

Voor vragen en/of reacties kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad, ouderling P. Dogterom.

Email: Peter.dogterom@qps.com