Coronacrisis

Update 24 juni 2021

HERVORMDE GEMEENTE HEDEL

Informatiebrief met betrekking tot de versoepelingen per zondag 27 juni 2021

Geachte gemeenteleden,

Door middel van deze pagina informeren wij u over de versoepelingen per zondag 27 juni 2021.

Groepssamenstelling

Nu er geen getalscriterium meer geldt, worden de A- en B-groepen weer samengevoegd. Dit betekent dan de beide morgengroepen ’s morgens in de kerk worden verwacht en de beide avondgroepen ’s avonds. In het kerkgebouw wordt de 1,5 meter-maatregel gehandhaafd. We keren dus als het ware weer terug naar de eerdere situatie van de “1,5-meter-kerk”.

Bent u dus ingedeeld in de A- of de B-morgengroep, dan verwachten we u ’s morgens in het kerkgebouw. Datzelfde geldt dus voor de A- of B-avondgroep, ook die worden ’s avonds in de kerk verwacht.

Rehobôth blijft voorlopig nog wel ingericht voor kerkdiensten voor het geval er zich toch meer gemeenteleden aandienen voor een dienst. In dat geval dient Rehobôth als “overloop-voorziening”, dit op aanwijzing van de (hulp)-kosters.

De verwachting is dat de huidige groepen wel in het kerkgebouw passen, indien men zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de kosters, zodat de kerk optimaal gevuld kan worden. Er is dus in principe geen ruimte voor persoonlijke zitplaatsvoorkeur.

Zingen

Nu er geen beperking meer is op het zingen, wordt de gemeentezang hervat, waarbij we voorlopig de vier zangmomenten handhaven en ook zingen op ingetogen wijze. Dit kan dan ook zonder mondkapje.

Collecten

Voorlopig blijft het collecteren via de digitale wegen (bank en website) gehandhaafd.

Bankrek.nr. College van kerkrentmeesters: NL88RABO0326001212

Bankrek.nr. Diaconie: NL83RABO0326000526

Hygiëne maatregelen

De verplichting om bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te gebruiken komt te vervallen evenals bij het zingen. Wel blijven we de desinfectiezuil gebruiken en bij binnenkomst gebruiken we alleen de hoofdingang en bij het uitgaan de beide uitgangen. Dit alles op aanwijzing van de (hulp-)kosters. Ook zullen na de ochtenddienst de in gebruik zijnde banken worden gedesinfecteerd, zoals tot nu toe het geval was.

Kinderoppas

De kinderoppas blijft op de gebruikelijke wijze in basisschool De Zaaier. Rehobôth fungeert voorlopig immers als overloop-voorziening en De Wijngaard als consistorie voor de kerkenraad.

Overige

Nu het getalscriterium voor groepen en ontvangen van bezoek thuis is opgeheven, kan er ook weer pastoraal bezoek worden gedaan en kunnen er weer verenigingsactiviteiten plaats vinden. Echter, ook hierbij gelden nog steeds de basisregels (zoals 1,5 meter afstand).

Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Hedel,

Ds. G. van Wijk (voorzitter)                                                              J. van den Berg (waarnemend scriba)