Coronacrisis

Update 18-12-2020

In de lijn van de richtlijnen van het RIVM en overheid heeft de kerkenraad het volgende besloten:

De diensten worden met ingang van heden in digitale vorm gehouden. Meer informatie vindt u in deze brief.

• Collecte: we doen een beroep op u om uw gaven via de bank te doen. Wilt u (in geval van een collecte die voor een ander doel bestemd is) het doel aangeven?

Bankrek.nr. College van kerkrentmeesters: NL88RABO0326001212

Bankrek.nr. Diaconie: NL83RABO0326000526.

• Alle overige kerkelijke activiteiten worden stopgezet tot nader order.

• De huisbezoeken door ouderlingen en predikant zijn opgeschort. Alleen in zeer dringende situaties en in onderling overleg is uiteraard contact mogelijk. Schroomt u niet om contact te leggen met de pastorie in situaties die pastorale zorg behoeven.

Alle wijzigingen die mogelijk nog volgen, vindt u op www.hervormdhedel.nl en hoort u als kanselafkondiging tijdens de erediensten.

Voor vragen en/of reacties kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad, ouderling P. Dogterom.

Email: Peter.dogterom@qps.com