Gespreksvragen zondag 28 juni

Ochtenddienst

Handelingen 4:37 en Handelingen 5:2

Vraag 1

Bespreek samen eens wat het verschil is tussen Bárnabas aan de ene kant en Ananias en Saffira aan de andere kant? Beiden willen toch de opbrengst van een akker ten dienste stellen aan de gemeente? Waarom worden Ananias en Saffira nu zo streng door de Heere gestraft? Vertel elkaar eens wat je geleerd hebt uit deze geschiedenis.

Vraag 2

Vind je het moeilijk om je zonden te belijden? Te belijden aan God? Te belijden aan mensen? Heeft het misschien ook te maken met de zonde van de hoogmoed? Neem elkaar eens bij de hand door erop te wijzen dat we ons voor de Heere aan de ene kant niet kunnen verbergen, maar ook niet hoeven te verbergen. Leg het eens uit naar elkaar toe, waarom een christen zich voor God niet hoeft te verbergen.

Avonddienst

Handelingen 5:20

Vraag 1

Wat betekent het dat de engel ’s nachts “enkel de deur van de gevangenis opendoet”? Vind je dat moedgevend? Of zie je er tegenop om op alle plaatsen het Evangelie bekend te maken?

Vraag 2

Wat wil de aanduiding zeggen “al de woorden van dit leven”. Heb je voor jezelf het gevoel dat je “deze woorden” voldoende kent? Wat betekent het dus als we bij de Heere horen?