Samenvatting preek avonddienst 6 september

Serie: Elia, de man Gods

Wie is er God?
Schriftlezingen: 1 Koningen 18:21-40 Kerntekst: 1 Koningen 18:21
Zingen: Ps. 100:1 en 2, Ps. 74:2 en 19, Ps. 80:9 en 11, Ps. 48:6
Hoofdpunten van de preek
Op de Karmel moet duidelijk worden: Wie is er God?


1 De vragende Elia (vers 21a)
Het is hier één tegenover allen: Elia tegenover het hele volk. Het moet klaar zijn met het
eten van twee walletjes. Het is de Een of de ander.
Die dubbelheid zit diep in ons mensen omdat we ten diepste niet kiezen kunnen en
willen. Want, kiezen heeft gevolgen. Als de HEERE God is volg Hem…


2 Een zwijgend volk (vers 21b-24)
Elia krijgt geen antwoord. Waarom? Het volk wil niet kiezen: kiezen voor de Een is tegen
de ander. De profetische verkondiging wil deze patstelling doorbreken.
Elia stelt de vuurproef voor, dan zal blijken wie God is. Speelt hij gevaarlijk ‘spel’, doet
God dit wel? Nee, geloofs-overtuiging. Hoe ‘bewijst’ God Zich vandaag?


3 Een zwijgende Baäl (vers 25-29)
Ook de profeten van Baäl zijn overtuigd van hun geloof (dat blijkt uit hun inspanningen)
zoals wij overtuigd kunnen zijn van onze moderne ‘goden’.
Baäl betekent ‘heer’. Wie is heer in ons leven? Als het er op aankomt zullen deze heren
niet antwoorden, geven zij niet thuis en blijken ze meedogenloos omdat ze niets zijn.


4 De antwoordende HEERE (vers 30-38)
De HEERE geeft uit genade antwoord. Waarom, hoe? (1)Elia geneest het altaar. De 12
stenen staan voor het onverdeelde Israël dat alleen God dient. Eenheid is onmisbaar.
(2) Het is op de Karmel even laat als in Jeruzalem: het offer wordt gebracht. De HEERE
antwoordt dankzij en door het Offer. (3) Zo laat Hij de wereld weten dat Hij God is.


5 Het belijdende volk (vers 39-40)
Na het vuur van de HEERE hinkt niemand meer op 2 gedachten. Heel het volk
onderwerpt zich aan de HEERE en belijdt (met de mond) dat Hij God is.
Baäls profeten moeten omgebracht worden. Belijden raakt ons leven en vraagt om het doden van de zonde en wat ons van God afleidt.