Commissie van advies en bijstand

De commissie van bijstand heeft als taak het college van kerkrentmeesters te ondersteunen.

De commissie bestaat uit de volgende personen:
– D. van den Bogert
– H.C. van den Heuvel
– W.A. de Keyzer
– E. Bioch