Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie (EC) van de Hervormde gemeente is door de kerkenraad ingesteld. Volgens afspraak is er minstens een ouderling of diaken lid van de EC. De commissie heeft als doel om het Evangelie te verspreiden in Hedel op een laagdrempelige manier, gedragen door de voorbede van de gemeente.

De volgende activiteiten komen jaarlijks of met regelmaat terug:

·         Met een kraam op plaatselijke markten staan met evangelisatiefolders, iets te drinken en wat lekkers voor de kinderen. Hierbij wordt de hele gemeente betrokken.

·         Voor Kerst worden er een aantal Kerst-Echo’s verspreid door zoveel mogelijk gemeenteleden.

·         Met bid- en dankdag krijgen alle kinderen na de dienst een klein cadeautje, zo mogelijk met een boodschap of met een verwijzing naar de preek.

·         Het VBC-team wordt toegerust bij de start van de VBC-dagen en als het nodig is, wordt het team ondersteund bij de voorbereidingen als dat gevraagd wordt. Eén van de EC-leden is tevens teamlid van de VBC.

·         Aan nieuwe gemeenteleden wordt een bloemetje aangeboden, samen met de gemeentegids. Als er interesse is, wordt een vervolggesprek afgesproken.

·         Als er belangstelling is, wordt de cursus ‘Christianity Explored’ aangeboden, een oriëntatiecursus op het Christelijk geloof.

 

Op dit moment bestaat de EC uit de volgende leden: Gerrit van den Berg, Marian van den Bogert, Arianne Bouman, Willy Mans en Jolinda Boere. De commissie vergadert enkele keren per jaar.