Evangelisatiecommissie

Deze commissie is door de kerkenraad ingesteld, waarbij de kerkenraad door minstens één ouderling of diaken in de commissie wordt vertegenwoordigd. De commissie heeft als doel om het Evangelie op een laagdrempelige manier te verspreiden in Hedel, gedragen door de voorbede van alle gemeenteleden.Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende personen:

Andreas Jonkers (namens de kerkenraad), Dirk van Hees, Jolinda Boere, Willy Mans, Laura van den Heuvel en Marian van den Bogert.

De volgende activiteiten komen jaarlijks of met enige regelmaat terug:•       Kraampje op plaatselijke markten, waarbij evangelisatiefolders en een kleine attentie uitgedeeld worden.•       Na de ochtenddienst op bid- en dankdag krijgen alle kinderen een cadeautje, zo mogelijk met een korte boodschap of verwijzing naar de preek.•       Bij de dankdagdienst worden de kinderen gestimuleerd om iets mee te nemen voor de voedselbank.(de activiteiten rondom bid- en dankdag worden georganiseerd in overleg met de christelijke basisschool)•       Mensen die nieuw zijn in de gemeente (bijv. door verhuizing) ontvangen een bezoekje. Ze krijgen een bloemetje en een gemeentegids. Als er interesse is, wordt een vervolgbezoek afgesproken.•       Om het jaar wordt de cursus ‘Christianity Explored’ aangeboden, een oriëntatiecursus over het Christelijk geloof.

 

– Het jaarlijks verspreiden van een flyer in het dorp.

– Nieuwbouwhuizen worden bezocht met kleine attentie en flyer van de kerk.

– Open Kerk Middagen. Vijf keer per jaar stellen we de kerk op vrijdagmiddag open voor een laagdrempelig bezoek. Er is koffie/thee, tijd voor een gesprek en er is wat te horen en te zien over de geschiedenis van ons dorp en kerk.

Het fundament bij alles wat ondernomen wordt, is de Bijbel en het uitgangspunt is het gebed, zowel persoonlijk als door de voorbede in de gemeente. Wij geloven dat God Zelf spreekt tot ieder die de Bijbel leest. Heeft u geen Bijbel en zou u er graag een ontvangen, dan kan dat! Even mailen naar  ec@hervormdhedel.nl

Ook als u eens door wilt praten over het geloof, kunt u een mailtje naar dit adres sturen.