Evangelisatiecommissie

Deze commissie is door de kerkenraad ingesteld, waarbij de kerkenraad door minstens één ouderling of diaken in de commissie wordt vertegenwoordigd. De commissie heeft als doel om het Evangelie op een laagdrempelige manier te verspreiden in Hedel, gedragen door de voorbede van alle gemeenteleden.Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende personen:

Andreas Jonkers (namens de kerkenraad), Gerrit van den Berg, Jolinda Boere, Willy Mans, Yvonne Quik en Marian van den Bogert.

De volgende activiteiten komen jaarlijks of met enige regelmaat terug:•       Kraampje op plaatselijke markten, waarbij evangelisatiefolders en een kleine attentie uitgedeeld worden.o       Hierbij worden zoveel mogelijk gemeenteleden betrokken.•       Na de ochtenddienst op bid- en dankdag krijgen alle kinderen een cadeautje, zo mogelijk met een korte boodschap of verwijzing naar de preek.•       Bij de dankdagdienst worden de kinderen gestimuleerd om iets mee te nemen voor de voedselbank.(de activiteiten rondom bid- en dankdag worden georganiseerd in overleg met de christelijke basisschool)•       Mensen die nieuw zijn in de gemeente (bijv. door verhuizing) ontvangen een bezoekje. Ze krijgen een bloemetje en een gemeentegids. Als er interesse is, wordt een vervolgbezoek afgesproken.•       Bij voldoende belangstelling wordt de cursus ‘Christianity Explored’ aangeboden, een oriëntatiecursus over het Christelijk geloof.

Het fundament bij alles wat ondernomen wordt, is de Bijbel en het uitgangspunt is het gebed, zowel persoonlijk als door de voorbede in de gemeente. Wij geloven dat God Zelf  spreekt tot ieder die de Bijbel leest. Heeft u geen Bijbel en zou u er graag een ontvangen, dan kan dat! Even mailen naar  ec@hervormdhedel.nl

Ook als u eens door wilt praten over het geloof, kunt u een mailtje naar dit adres sturen.