Zendingscommissie

De Zendingscommissie is ingevolge de Kerkorde een orgaan van bijstand van de plaatselijke kerkenraad. Deze commissie heeft tot taak de gemeente bij haar zendingsroeping te bepalen. In Hedel richt de zendingscommissie zich vanouds op het zendingswerk uitgaande van de Gereformeerde Zendings Bond (GZB). Het bureau van de GZB is gevestigd in Driebergen, waar ook jaarlijks de landelijke Zendingsdag wordt gehouden. De Zendingscommissie bestaat uit drie leden.

Om toegerust te worden voor hun taak, bezoeken de leden regelmatig vergaderingen van de Regionale Zendingscommissie. Zendingsarbeiders van overzee of stafmedewerkers van de GZB verzorgen deze avonden, waarbij er ruime gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Steeds meer wordt er naast het zendingswerk in het buitenland (uitwendige zending) ook het evangeliseren in ons eigen land betrokken (inwendige zending).

De regionale Zendingscommissie organiseert ieder jaar een Zendingsappèlavond, welke beurtelings in één van de deelnemende gemeenten wordt gehouden en waarvoor een predikant wordt uitgenodigd te spreken. Uw aanwezigheid op deze avonden stellen wij bijzonder op prijs.

Plaatselijk houdt het werk van de Zendingscommissie o.a. in:
– het regelen van de te houden zendingscollecten
– het werven van nieuwe leden
– het verkopen van de zendingskalenders (dagboekjes)
– het onderhouden van contacten met de basisschool

De leden van de GZB ontvangen elk kwartaal het zendingsblad ‘Alle Volken’. Daarin kunt u veel lezen over het zendingswerk.

Ten bate van de GZB verschijnt elk jaar een dagboekje. Voor elke dag is er een korte meditatie en een speciale overdenking voor de jongeren.

Het aanschaffen van dit dagboekje ten bate van de zending wordt van harte bij u aanbevolen. Voor meer informatie of suggesties kunt u terecht bij de leden van de plaatselijke Zendingscommissie: A.G. van de Bogert (073-5993728), A. van der Linden (073-5993616) of A.J. Quik (073-5992609).