Mannenvereniging

In 1997 is in Hedel de christelijke mannenvereniging ‘Rondom het Woord’ opgericht. Wij komen samen om het Woord van God beter te leren kennen, hetgeen wij proberen te doen door middel van Bijbelstudie waarbij we gebruik maken van ‘De Hervormde Vaan’.

Onze avonden beginnen met het zingen van psalmen en het voorgaan in gebed. Daarna wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen, wat meestal te maken heeft met de Bijbelstudie, die dan ook hierna volgt.

Na de pauze gaan we de vragen met betrekking tot de Bijbelstudie in groepjes beantwoorden om daarna met zijn allen de antwoorden nog even door te nemen. De avonden worden besloten met het zingen van Psalmen en het eindigen met dankgebed.

Deze vergaderingen vinden éénmaal in de maand op woensdag plaats als er geen avond van de vrouwenvereniging is. In ‘Onze Kerkbode’ wordt vermeld wanneer de eerstvolgende vergadering zal worden gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. De kosten voor ongeveer zes avonden per seizoen zijn €15,- inclusief het lidmaatschap van ‘De Hervormde Vaan’.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
– Dirk van Hees, voorzitter
– Arie van der Linden, secretaris
– Dries Quik, penningmeester