Catechisatie

De wekelijkse catechisaties (op maandag) beginnen gewoonlijk in de eerste week van oktober en eindigen rond Pasen. De catechese is bedoeld voor de jongeren van 12 jaar en ouder en wordt door de predikant of een door de kerkenraad aangesteld persoon verzorgd. Er zijn in principe drie groepen:
A: 12-13 jaar
B: 14-15 jaar
C: 16 jaar en ouder.

Tevens wordt er catechese aangeboden aan hen die zich bezinnen op het doen van geloofsbelijdenis. De avonden waarop catechisatie wordt gegeven, worden ieder jaar in de kerkbode vermeld.

In verband met de bij de Doop van onze kinderen gegeven belofte hen naar ons vermogen te onderwijzen, te doen en laten onderwijzen, doet de kerkenraad een beroep op de medewerking van de ouders om hun kinderen te stimuleren om trouw te komen.

Openbare belijdenis van het geloof
Degenen die openbare belijdenis van het geloof willen afleggen, dienen vooraf de belijdeniscatechisatie te volgen. De belijdeniscatechisatie wordt gedurende één winterseizoen wekelijks gehouden op een nader af te spreken avond. Aan het einde van het seizoen wordt een aannemingsavond belegd waarbij een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig is.

Huwelijkscatechese
Wanneer er voldoende stellen zijn die (op termijn) in het huwelijk willen treden, kan de predikant een huwelijkscatechese verzorgen. In het winterseizoen 2006-2007 is dit voor de eerste keer gedaan. De reacties waren hierop positief. Tijdens een aantal avonden wordt stilgestaan bij thema’s die relevant zijn voor een visie op een bijbels huwelijk: het huwelijk in bijbels licht, de rol van man en vrouw in het huwelijk, communicatie en seksualiteit.