Contactmiddag ouderen en alleenstaanden

Een keer in de maand komen de ouderen (vanaf 55 jaar) op woensdagmiddag bij elkaar in gebouw Rehobôth. We beginnen met een korte meditatie en gezellig koffie of thee drinken, en na de pauze een gezellig samen zijn met bijvoorbeeld foto’s kijken, een quiz of spellen of iets creatiefs. Een enkele keer wordt er een spreker of spreekster uitgenodigd. Met kerst is er een koffietafel met aansluitend kerstviering samen met vrouwenvereniging, rond Pasen de paasviering en tot slot het jaarlijkse reisje. Alle 55 plus mensen zijn welkom, voor data zie kerkbode of de agenda op deze site