Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging ‘Weest Getrouw’ werd in 1984 opgericht. Zij is aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. De vereniging komt gedurende het winterseizoen (vanaf eind september tot Pasen) eenmaal in de veertien dagen bijeen op dinsdagavond in gebouw ‘Rehoboth’. De avond is van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het voornaamste onderdeel van de verenigingsavond is de Bijbelstudie uit het maandblad ‘De Hervormde Vrouw’, een uitgave van bovengenoemde Bond. Het tweede gedeelte van de avond wordt één keer per maand gevuld met iets creatiefs, zoals bloemschikken, kaarten maken, een quiz op dia’s kijken. Eén keer per seizoen is er een gezamenlijke avond met de mannenvereniging waarbij een spreker wordt uitgenodigd en ook gemeenteleden welkom zijn. Ook is het gebruikelijk ieder jaar in september de landelijke Bondsdag te bezoeken. Verder zijn er de voor- en najaarsregio-vergaderingen die we proberen bij te wonen. Nieuwe leden zijn van harte welkom op de vrouwenvereniging!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ina Quik – van der Leij presidente (073 – 5993442)
Henny de Keijzer – van Steenselen algemeen adjunct (073 – 5991893)
Diny van den Berg – Vos secretaresse (06 – 22019464)
Meta Groeneveld – Vernooij penningmeesteresse (073 – 7859817)
Irna van der Ven – Quik tweede algemeen adjunct (06 – 50406141)