Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging “Weest Getrouw” werd in 1984 opgericht.

De vereniging komt gedurende het winterseizoen (vanaf eind september tot Pasen) eenmaal in de veertien dagen bijeen op de dinsdagavond in gebouw Rehoboth. Een verenigingsavond is van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het voornaamste onderdeel van de verenigingsavond is de Bijbelstudie. Aan het begin van het seizoen is de bundel Van Vrouw tot Vrouw “Bijbelstudies” beschikbaar. Hierin zijn alle Bijbelstudies van het seizoen opgenomen. Naast deze Bijbelstudies hebben we in het winterseizoen soms een alternatieve activiteit, zoals een spreker rondom een bepaald thema of een high-tea. Rond Kerst en Pasen behandelen we een speciale liturgie, die ook uitgezonden wordt via de website van Hervormd Hedel.

Onze vereniging bestaat uit jongere en oudere leden, waardoor we naast Bijbelstudie en gezelligheid ook uitwisseling van ervaringen krijgen en zo van elkaar kunnen leren.

Jaarlijks is er in september een landelijke Bondsdag-bijeenkomst die we met meerdere leden bezoeken. Het vergaderseizoen sluiten we in het voorjaar af met een etentje en/of dagje uit.

Onze vereniging is aangesloten bij de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.

Nieuwe leden zijn van harte welkom op onze vereniging.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ina Quik – van der Leij presidente (073 – 5993442)
Margaretha de Graaff algemeen adjunct
Marieke Dogterom – Bogaard secretaresse (073 – 5993812)
Meta Groeneveld – Vernooij penningmeesteresse (073 – 7859817)
Marja van Dam tweede algemeen adjunct