Jongeren Bijbelkring

De Jongeren Bijbelkring is bedoeld voor (jonge)mensen die  behoefte hebben aan verdieping van hun geloof. Wij komen elke 4 weken bij elkaar en denken met elkaar na over een Bijbelgedeelte. We zijn nu bezig met het Bijbelboek Prediker. Wij ervaren het als leerzaam en gezellig om samen de Bijbel te bestuderen. We willen graag met elkaar bespreken wat de Bijbel voor ons in het dagelijks leven bedoelt te zeggen. De kring wordt gehouden op dinsdagavond om de 4 weken. We doen dat in huiselijke sfeer. De data staan in de agenda van deze website.

Dit jaar volgen we een boek van ds. J. Belder over Prediker: eigenzinnig en actueel.                                                                                                                        Achterop het boekje staat:  Wie was Prediker? Welke zin ziet hij in het leven? Hoe moeten we omgaan met onze tijd? Prediker lijkt gedateerd en is toch hoogst actueel. Een geschrift dat zijn geheimen niet prijsgeeft bij oppervlakkig lezen, maar uitnodigt tot graven en spitten.

Voor info: janmans@live.nl

Weet je welkom!