Jeugdclub Focus

JV Focus is een jeugdvereniging van de Hervormde Kerk van Hedel voor jongeren van 16 jaar en ouder. Tijdens het winterseizoen komen we om de week bij elkaar op zondagavond na de avonddienst. Tijdens deze avonden is er veel ruimte om gezellig bij te kletsen. Daarnaast houden we Bijbelstudies over actuele Bijbelse of maatschappelijke thema’s. Naast de traditionele zondagavonden hebben we gedurende het seizoen ook enkele leuke uitjes. Voorbeelden hiervan zijn: bowlen, karten, schaatsen, skiën in Winterberg en ons jaarlijkse JV weekend in het voorjaar. Ook in de gemeente proberen we ons steentje bij te dragen door enkele keren per jaar het zingen voor de kerktelefoon na afloop van de zondagsavonddienst te organiseren. Daarnaast proberen we de ouderen van de gemeente rondom kerst te bezoeken en te verblijden met het zingen van kerstliederen. Eén keer per drie jaar proberen we op werkvakantie te gaan in Oost Europa.
Ben je 16+ en heb je zin om een keer langs te komen?
Je bent van harte welkom!
Ons team bestaat uit:
Jaap van Driel
Adriaan van de Werken
Huibert van den Bogert
Jannemarie Quik